SNAP INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000792275, NIP 9512486507, Regon 383722080

tel. 883-010-254

kontakt@snapinvest.com.pl